RODER球形篷房-直径10米

首页 > 产品 > 瑞德尔建筑科技(上海)有限公司,篷房系统,大型篷房,派对篷房,双层篷房,仓储篷房,多边形篷房,曲型篷房,平顶篷房
类别
球形篷房
篷房图像
Special-tent-zendome-9-84m-75r    top-viewSpecial-tent-zendome-9-84m-75r    gable-viewSpecial-tent-zendome-9-84m-75r    ROEDERdome 75-10.0
篷房俯视图与侧视图
技术数据
地板选项 多层板系统
篷布 PVC涂层布,防火标准:DIN4102 B1, M2
展览空间 74.8 m²
直径 984 cm
高度 680 cm
环形出入口 1 (3)
通风口 5
机械通风出口 1
环形窗口 5
重量 500 kg
薄膜重量 116 kg
风负荷 Beaufort 12 (DIN 4112)